Rosnący w Polsce problem ze smogiem, skłania coraz więcej instytucji, organizacji a także osób prywatnych do podejmowania odpowiednich działań. Walka ze smogiem możliwa jest poprzez wyeliminowanie szkodliwych cząsteczek pyłu przedostających się do atmosfery. Wiele osób wciąż korzysta z przestarzałych pieców bądź używa niskiej jakości paliw opałowych. Programy rządowe oraz unijne, dają możliwość dofinansowania do wymiany pieców oraz zakupu sprzętu do pomiaru jakości powietrza. Miernik do badania powietrza daje bardzo precyzyjne wyniki. Może go zakupić każda osoba w sklepie z tego typu urządzeniami. Pomiar jakości powietrza z wykorzystaniem takiego sprzętu jest bardzo dokładny i wiarygodny.

Badanie pyłów PM2.5 i PM10

Miernik do badania powietrza mierzy różne frakcje pyłu i może mieć różny zakres pomiaru. Najczęściej mierzone są pyły PM2.5 oraz PM10. Są one głównym składnikiem smogu. Ich niewielkie rozmiary są szczególnie szkodliwe, ponieważ z łatwością przenikają do narządów wewnętrznych. Domowe czujniki są w stanie mierzy

wspomniane wyżej frakcje pyłu zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Urządzenia pomiarowe dostępne na rynku różnią się między sobą przede wszystkim budową, przeznaczeniem oraz zastosowanymi technologiami i możliwościami jakie dają.

Nowoczesny pomiar jakości powietrza z wykorzystaniem AirDron

Głowica AirDron umożliwia dokładne badanie pyłów zawieszonych, analizę gazów oraz Lotnych Związków Organicznych (VOC). Badanie pyłów zawieszonych opiera się o laserową fotometrię rozproszeniową. Cząsteczki pyłu dzielone są na 24 frakcje. Umożliwia to oszacowanie zawartości PM1, PM2.5 oraz PM10 z dużą precyzją. Analiza gazów odbywa się dzięki zabudowanym w komorze gazowej czujnikom elektrochemicznym. Zestaw podstawowy zawiera czujniki takich gazów jak: chlorowodór, siarkowodór, cyjanowodór, formaldehyd oraz amoniak. Możliwa jest dowolna modyfikacja składu zestawu w zależności od potrzeb. Analiza Lotnych Związków Organicznych wykonywana jest przy zastosowaniu lampy PID. To najdokładniejsze narzędzie do pomiaru LZO dostępne na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *